Szkolenie BHP dla studentów I roku
25 października 2016

Informujemy, że szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę na UW w roku akademickim 2016/17 prowadzone będzie w formie internetowej. Program szkolenia oraz test zaliczeniowy dostępne będą na platformie Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME) od 2 listopada 2016 roku do 10 lutego 2017 roku. Szkolenie zakończone jest testem online – aby uzyskać zaliczenie należy poprawnie odpowiedzieć na co najmniej 12 z 23 pytań (są to pytania zamknięte jednokrotnej odpowiedzi). Zaliczenie testu będzie automatycznie przesłane do systemu USOS po zakończonych turach szkolenia. Termin poprawkowy przewiduje się w dniach od 3 do 9 marca 2017 roku. Dodatkowych terminów poza wyznaczonymi nie przewiduje się. W przypadku niezaliczenia BHP możliwe będzie powtarzanie przedmiotu w terminie od 28 sierpnia 2017 roku do 10 września 2017 roku – po uiszczeniu opłaty w wysokości 200 PLN.

Uwaga: Studenci rozpoczynający naukę na studiach drugiego stopnia, którzy mają zaliczenie BHP ze studiów pierwszego stopnia nie mają obowiązku uczestniczenia w szkoleniu BHP za pośrednictwem platformy COME.


Zaproszenie na wykład gościnny
13 października 2016

Mam dla Państwa zaproszenie na ciekawe wykłady gościnne. 2 listopada o godz. 18.30 w Loży Masońskiej w Pałacu pod Blachą odbędzie się otwarte spotkanie z dr Jarlathem Killeenem. Tematem spotkania, organizowanego przez Ambasadę Irlandii, będzie Bram Stoker, Dracula i irlandzka powieść gotycka. Dla wszystkich zainteresowanych gotycyzmem to prawdziwa gratka!

3 listopada dr Killeen wygłosi w Isntytucie Anglistyki (ul. Hoża 69) wykład gościnny na temat Oscara Wilde’a (również w kontekście powieści gotyckiej). Godzina wykładu będzie jeszcze podana na stronie Instytutu.

W imieniu Kierownictwa SFK i władz Anglistyki serdecznie zapraszam!


Wiedza o sztuce amerykańskiej
12 października 2016

Ważna informacja dla studentów III roku SFK, zobowiązanych do zaliczenia przedmiotu Wiedza o sztuce amerykańskiej. Przedmiot ten jest prowadzony w tym roku w semestrze zimowym. Osoby chcące zaliczyć ten przedmiot – również eksternistycznie, np. po powrocie z Erazmusa – muszą być zarejestrowane na listę. Jeśli ktoś zainteresowany jeszcze tego nie zrobił, proszony jest o jak najszybszy kontakt z prowadzącą zajęcia dr Justyną Wierzchowską.


Aktualizacja planu

Nastąpiły zmiany w terminach zajęć dla IV roku z literatury portugalskiej (dr hab. A. Kalewska) i PNJP (mgr A. Xavier).

Dodano także numery sal dla grup PNJH mgr A. Garrido.


Rejestracja na zajęcia na Italianistyce
07 października 2016

Studenci chcący zapisać się na zajęcia na Italianistyce proszeni są o przyniesienie do sekretariatu Italianistyki pisemnej prośby o rejestrację, zawierającej:

  1. nazwę i kod przedmiotu
  2. imię i nazwisko oraz pesel lub numer indeksu

Stypendium rektora
03 października 2016

W Usosie można już składać wnioski o stypendium rektora (do 17 października). Dokładne informacje podane są na stronie OKS (http://www.oks.uw.edu.pl/?page_id=1865), a także w dziale „aktualności” w Usosie.