Wybory do Samorządu Studentów SFK i Parlamentu UW
08 listopada 2017

WYBORY

Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UW ogłasza wybory do:

• Zarządu Samorządu Studentów Studiów Filologiczno-Kulturoznawczych (5 mandatów)

• Parlamentu Studentów UW (1 mandat)

Kalendarz wyborczy:

10.11.2017 r. godz. 9:30 – 13:30 w Starym BUWie, na parterze przy wejściu do Auli w formie głosowania urnowego

Kandydatury należy składać na piśmie w biurze ZSS UW do dnia 7.10.2017 roku w godzinach pracy biura, tj. 9:00 – 17:00.

Procedurę wyborczą w dniu głosowania przeprowadzi Komisja Skrutacyjna powołana przez Komisję Wyborczą Samorządu

Studentów UW. W jej skład wejdą osoby zaproponowane przez kandydatów oraz pełnomocników list.

Głosować będzie się na określonych kandydatów, najwyżej tylu, ile mandatów jest do obsadzenia w danym organie.

Będzie można głosować na kandydatów z różnych list, o ile takie zostaną zgłoszone.

Głosujący okazują ważną legitymację studencką, ważny indeks jednostki lub aktualne zaświadczenie z sekretariatu jednostki poświadczające status studenta jednostki wraz z odpowiednim dokumentem ze zdjęciem.

Mężów zaufania zgłasza się na piśmie do chwili rozpoczęcia procedury liczenia głosów.

Wyniki wyborów zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie protokołu wyborczego w budynku bezpośrednio po jego sporządzeniu.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kontakt z Komisją Wyborczą Samorządu Studentów UW (KW SS UW) – Krakowskie Przedmieście 24; tel./fax: 5520809,

5522612; tel. kom.: 730 135 005, kwssuw@gmail.com;

Więcej informacji o wyborach i uchwały KW SS UW na stronie ukw.samorzad.uw.edu.pl