Szkolenie BHP dla studentów I roku
31 października 2018

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP (dla studentów I roku studiów I i II stopnia, dziennych, wieczorowych i zaocznych)

Szkolenie jest dostępne pod adresem

https://kampus.come.uw.edu.pl/course/index.php?categoryid=12

od 02 listopada 2018 do 08 lutego 2019. Nazwa szkolenia: Szkolenie BHP (Occupational Safety and Care) 2018/19. Test końcowy składa się z 26 pytań (zalicza 14 poprawnych odpowiedzi). Zaliczenia będą przesłane do systemu USOS po zakończeniu całej tury szkolenia.

Studenci, którzy zaliczyli już BHP w Uniwersytecie Warszawskim lub innej uczelni wyższej nie wcześniej niż w roku akademickim 2014/15 proszeni są o składanie podań o uznanie zaliczenia przedmiotu wraz z poświadczeniem jego uzyskania (np. karta przebiegu studiów) do Sekretariatu Instytutu Anglistyki do końca listopada 2018. Można również składać podania o uznanie wcześniej uzyskanego zaliczenia kursu Podstawy Ochrony Własności Intelektualnej – prosimy robić to razem z podaniem dotyczącym BHP. Informacje na temat terminów szkolenia POWI pojawią się na stronie IA do połowy listopada.

 

Obligatory Occupational Safety and Care course (Szkolenie BHP) for all 1st year students (BA and MA studies, full-, part-time and weekend studies)

The course is available at

https://kampus.come.uw.edu.pl/course/index.php?categoryid=12

from 02nd November 2018 till 08th February 2019. The name of the course is Szkolenie BHP (Occupational Safety and Care) 2018/19. In order to pass the course you need to provide the minimum of 14 correct answers to the 26 test questions. The results will be sent to the USOS system after the whole course has closed i.e. after February 08th.

Those students who have already taken and passed the course in the University of Warsaw or another Polish university (no earlier than in the academic year 2014-15) are kindly asked to submit the proof of passing the course to the Institute Office for Student Affairs by the end of November 2018. You may also do the same as regards the Intellectual Property Rights course (POWI). The information about this course will be posted on the Institute website by mid-November.