przydział do grup romanistycznych
27 września 2019

Szanowni Państwo z I roku,

Dostałem właśnie z romanistyki przydział do grup. Wysyłam tabelę. Okazuje się, że są 3 poziomy trudności: 1 – najwyższy, 2 – średni oraz 3 – najniższy. Niestety predykcje się do końca nie sprawdziły. Na szczęście zdążą jeszcze Państwo zrobić jakieś modyfikacje przed otwarciem porannej rejestracji anglistycznej. Przypominam, że wybierają Państwo ten sam numer grupy dla Kompetencji Zintegrowanych i Gramatyki Stosowanej.

Powodzenia!

Dariusz Zembrzuski


WAŻNA informacja dla specjalności B francuskiej I rok
25 września 2019

Szanowni Państwo,

Zdobyłem bardzo ważną informację dla roku I specjalność francuska.

Niech Państwo w trybie pilnym układają plan po grupę I lub III (zarówno Kompetencje zintegrowane jak i Gramatyka Stosowana). Dla asekuracji niech Państwo zapisują się do tej samej grupy na oba przedmioty. Dowiedziałem się, że grupa II będzie mogła mieć wedle szacunków Romanistyki niższy poziom, a pozostałe będą zaawansowane. Przypominam, że bramka na anglistyce jest otwarta dziś do 23.59. Rejestracja na PNJF nie zwalnia Państwa z obowiązku uczestnictwa w teście poziomującym, ale przynajmniej mają teraz Państwo szansę wziąć udział w rejestracji anglistycznej póki są zajęcia do wyboru. Ostrzegam solidarnie, że test może przyporządkować Państwa do grupy II, ale optymistycznie zakładam, że większość osób się dostanie do wybranej przez siebie grupy. W innych wypadkach p. Marta Czyżewska będzie kombinowała z USOSem.

POWODZENIA!

Dariusz Zembrzuski


specjalność C dla I roku

Szanowni Państwo z I roku,

Zamieszczam poniżej ostateczną tabelkę, kto z Państwa na jaki język C się dostał. Bardzo proszę zweryfikować czy wszystko się zgadza z Państwa deklaracjami. Niestety wszystkie osoby przyjęte we wrześniu oraz 1 osoba z lipca dostały się na inny język niż wskazany czyli portugalski. Jednakże dla pocieszenia dodam, że znajomość mniej używanego języka jest cenna w Europie. Poza tym jest to język urzędowy w Brazylii, a Państwo mogą sobie wybrać konkretny dialekt. Nie wspomnę już o tym, że Erasmus w Portugalii to cudowne przeżycie :)

Pozdrawiam,

Dariusz Zembrzuski

 


tura rejestracji na romanistykę dla I roku.
24 września 2019

Szanowni Państwo,

Przekazuję informacje z Romanistyki od p. dra Krawczyka:

„Druga tura rejestracji na zajęcia w Instytucie Romanistyki rozpocznie się 30 września o godzinie 21.00 i potrwa do 18 października. W tym czasie będzie możliwe zapisanie się i wypisanie z zajęć.”

Pozdrawiam,

Dariusz Zembrzuski


I rok specjalność francuska
22 września 2019

Szanowni Państwo,

Niestety nie mam dla Państwa dobrych wieści odnośnie specjalności francuskiej. Test poziomujący odbędzie się dopiero w piątek i to od niego zależy, do której grupy będą Państwo z I roku przypisani, zarówno w Kompetencjach zintegrowanych jak i Gramatyce Stosowanej. Nie mogą Państwo na razie stworzyć symulacji planu, bo nawet nie wiadomo, która grupa jaki poziom prezentuje. Zdobędą Państwo te dane późno w piątek, a w sobotę rano trzeba już rejestrować się na zajęcia anglistyczne. Mogę tylko pocieszyć, że my ze strony anglistycznej zrobimy co w naszej mocy, żeby zarejestrowali się Państwo na wybrane zajęcia, choć zastrzegam, że nasze możliwości są ograniczone.

Pozdrawiam,

Dariusz Zembrzuski


Zmiana planu

Szanowni Państwo,

Została dokonana zmiana planu. Zwrócono mi uwagę na nieścisłości i już teraz wszystko powinno być poprawnie. I rok musi dobrać Wykład z Literatury angielskiej lub amerykańskiej oraz może zrezygnować z jednego PNJA- dowolnego. II rok ma obowiązkowo do wyrobienia Critical Writing i Academic Writing. Inne PNJy wyrobi w następnym semestrze.

Najmocniej przepraszam wszystkich Państwa za nieścisłości! Teraz już wymogi są zweryfikowane i aktualny plan jest na stronie.

Pozdrawiam,

Dariusz Zembrzuski