Szkolenie BHP I rok

Szanowni Państwo z I roku,

Poniżej zamieszczam informacje dotyczące obowiązkowego szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP
Szkolenie jest dostępne pod adresem
https://kampus.come.uw.edu.pl/course/index.php?categoryid=12

Nazwa szkolenia: Szkolenie BHP (Occupational Safety and Care) 2019/20.

Test końcowy składa się z 26 pytań (zalicza 14 poprawnych odpowiedzi). Zaliczenia będą przesłane do systemu USOS po zakończonych turach zaliczeń.
Do testu można przystąpić w następujących terminach:
04 listopada 2019-09 lutego 2020
28 lutego 2020-05 kwietnia 2020
Studenci, którzy zaliczyli już BHP w Uniwersytecie Warszawskim lub innej uczelni wyższej nie wcześniej niż w roku akademickim 2015/16 proszeni są o składanie podań o uznanie zaliczenia przedmiotu wraz z poświadczeniem jego uzyskania (np. karta przebiegu studiów) do Sekretariatu Instytutu Anglistyki do końca listopada 2019. Można również składać podania o uznanie wcześniej uzyskanego zaliczenia kursu Podstawy Ochrony Własności Intelektualnej – prosimy robić to razem z podaniem dotyczącym BHP. Informacje na temat terminów szkolenia POWI pojawią się na stronie SFK do połowy listopada.

Pozdrawiam,

Dariusz Zembrzuski

Język C – ocena do licencjatu

Drodzy Studenci i Studentki SFK!

Od przyszłego roku akademickiego 2020/21 egzamin końcowy z języka C po III roku studiów będzie się liczył jako składowa oceny licencjackiej (a nie, jak obecnie, ocena z pierwszego semestru zajęć na IV roku). Szczególnie uczulam osoby studiujące obecnie na III roku, żeby potraktowały to poważnie i dobrze przygotowały się do egzaminu.

 

Dorota Babilas

Kierownik SFK