Szkolenia z BHP i POWI

Przypominamy studentom pierwszego roku SFK o konieczności odbycia obowiązkowych szkoleń z BHP i POWI (wspólnie ze studentami Instytutu Anglistyki).

BHP – powinno być zaliczone do 09.02.2018 (test online)

POWI:

19 stycznia 2018r. , w godz. 16.30-19.30, aula 335 – dla studentów I roku studiów wieczorowych I stopnia, I roku studiów dziennych i wieczorowych II stopnia oraz studentów SFK I roku studiów I i II stopnia

Szkolenie trwa 4 godziny lekcyjne, od razu po jego zakończeniu studenci piszą test, a wyniki zostają wpisane do USOS.


Data publikacji: 17 stycznia 2018