Ważne informacje dla studentów I stopnia


Rejestracja na zajęcia

Rejestracja odbywa się zgodnie z zasadami podanymi w ABC.

Uzgodniona przez Państwa wersja tabelki do rejestracji umieszczona na stronie ułatwi Państwu przekazanie danych odpowiednim osobom.


Literatura amerykańska

Na I roku studenci specjalizacji amerykańskiej realizują zajęcia z literatury amerykańskiej (ćwiczenia) w semestrze zimowym, a w semestrze letnim wybierają kurs za 4 ECTS.

Kursy oznaczone są kodem 3301-LA.


WF

Studenci mają obowiązek zaliczenia 4 semestrów wychowania fizycznego do końca II roku. Więcej informacji – strona Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW.


Geografia C

Jeżeli jednostka nie oferuje przedmiotu o nazwie Geografia lub o zakresie obejmującym zagadnienia geograficzne danego obszaru, student realizuje zajęcia dotyczące historii lub kultury z oferty danej jednostki o wartości nie mniejszej niż 4 punkty ECTS uzgodnione z koordynatorem.
Zaliczenie zajęć odbywa się według zasad obowiązujących w jednostce.


Kursy

Na IV roku zapisują się Państwo na wybrane seminaria i kursy: Kursy A i B.