SFK

SFK

Studia Filologiczno-Kulturoznawcze to studia dwustopniowe,
łączące wybrane przez studenta filologie oraz kulturę
odpowiadających im obszarów językowych.

Charakteryzuje nas podejście interdyscyplinarne, łączące takie dziedziny jak:

  • kulturoznawstwo,
  • literaturoznawstwo,
  • historia,
  • geografia,
  • historia sztuki,

– dzięki temu oferujemy naszym studentom szansę na wszechstronny rozwój.

Nasz program rozwija także fundamentalne kompetencje pożądane na rynku pracy, takie jak samokształcenie czy pracę zespołową, promuje również dokonywanie samodzielnych wyborów.

Ideą przewodnią jest maksymalne zindywidualizowanie kształcenia – to student wybiera specjalności, które chce realizować
już na pierwszym roku.


Kierunek współtworzy 5 jednostek Wydziału Neofilologii:

  • Instytut Anglistyki,
  • Instytut Germanistyki,
  • Instytut Romanistyki,
  • Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich,
  • Katedra Italianistyki.

Większość zajęć odbywa się ze studentami poszczególnych jednostek w ich siedzibach:

   oboz      h69

                     ul. Dobra 55                             ul. Oboźna 8                    ul. Hoża 69       

Administracją zajmuje się Instytut Anglistyki we współpracy z koordynatorami.


Historia

Studia Filologiczno-Kulturoznawcze wywodzą się z 5-letnich jednolitych magisterskich Studiów Filologiczno-Kulturoznawczych Europy Zachodniej (SFKEZ) funkcjonujących na Wydziale Neofilologii od roku akademickiego 2000/2001.

Gdy doszło do dwustopniowego podziału studiów, utworzony został makrokierunek – Studia Filologiczno-Kulturoznawcze: 4-letnie studia licencjackie ruszyły w roku akademickim 2007/2008, a 2-letnie studia magisterskie w roku 2011/2012.

Po wejściu w życie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i dostosowaniu programów kształcenia do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji, od roku 2012/13 nasz kierunek funkcjonuje pod nazwą Studia Filologiczno-Kulturoznawcze (SFK).

W 2012 r. odwiedziła nas Państwowa Komisja Akredytacyjna i wysoko oceniła nasz kierunek. Zwrócono uwagę na jego unikatowość, program, a także zaangażowanie pracowników naukowych oraz administracyjnych. Doceniono ambicje naszych studentów oraz poziom ich zadowolenia ze studiów.

W 2014 r. filologia angielska oraz neofilologie jako grupa znalazły się wśród 7 przedmiotów UW w międzynarodowym rankingu QS World University Ranking. W 2015 – wśród 10.

W 2015 r. Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego zajął I miejsce w Rankingu Kierunków Studiów miesięcznika edukacyjnego Perspektywy 2015 w kategorii filologie, języki obce i językoznawstwo. W 2016 r. ponownie – więcej.