Rejestracja na zajęcia

Uwarunkowania ogólne:

a) Zanim Państwo przystąpią do rejestracji, otrzymają Państwo zbiorczy plan studiów na stronie SFK. Proszę ułożyć siatkę zajęć zgodnie ze wskazaniami podanymi w planie studiów i wysłać ją do Opiekuna Studiów SFK, dr Dominiki Lewandowskiej-Rodak. Pani Doktor pomoże Państwu zweryfikować czy ułożony plan jest zgodny z programem studiów.

b) Jeśli nie powiodła się rejestracja na zajęcia w turze I, proszę spróbować swoich sił w turze II. Ważne jest, żeby niezwłocznie po zakończeniu drugiej tury skontaktować się z Kierownikiem Studiów i poinformować o prośbach rejestracyjnych. Zazwyczaj po ostatniej turze następnego dnia rozpoczyna się rejestracja ręczna i sekretariaty powinny wtedy wiedzieć od razu, jak przeorganizować grupy.

Jeśli nie powiodła się Państwu rejestracja w I turze, proszę się wstrzymać z szybkim wysyłaniem próśb rejestracyjnych, gdyż sekretariaty nie mogą nikogo dopisywać przed zakończeniem tur.

Uwarunkowania instytutowe:

1) Anglistyka

a) Studenci, którzy są na specjalizacji brytyjskiej, nie muszą rejestrować się w II semestrze ponownie na wykład z Literatury Angielskiej i z Historii Anglii. Rejestracja roczna na nie nastąpiła już na początku semestru zimowego.

b) Studenci, którzy zarejestrowali się na jakieś przedmioty omyłkowo np. pomylili grupy czy godziny, proszeni są uprzejmie o wyrejestrowanie się z tych zajęć w czasie trwania tury. Potem będzie łatwiej sekretariatowi dopisać Państwa do danej grupy.

c) Studenci, którzy zdali egzamin C1 z angielskiego na I lub II roku, muszą zarejestrować się na kursy PNJA wskazane przez p. Martę Czyżewską. To są kursy, na które formalnie trzeba się rejestrować, ale się na nich nie pojawia. Jeżeli zdali Państwo C1 oraz zapisali się już na jakieś dowolne kursy PNJA, powinni się Państwo z nich wypisać w ramach trwania tury. Na te kursy specjalne zapiszą się Państwo po ukończeniu rejestracji. Powinni też Państwo uzyskać zgodę od p. dr. Kasprzaka, że nie muszą Państwo chodzić na regularne PNJA.

d) W ofercie anglistycznej są 2 specjalizacje: brytyjska i amerykańska. Mogą Państwo wybrać tylko jedną i konsekwentnie brać tylko przedmioty, które do nie przynależą. Dotyczy to także Fonetyki angielskiej na II roku. Odstępstwa od tej zasady są tylko możliwe po uzyskaniu zgody od Kierownika Studiów.

2) Germanistyka:

a) Studenci ze specjalnością niemiecką zobowiązani są w ramach modułu do wyrobienia w toku studiów następujących kursów: Historia Niemiec, Kultura i sztuka w krajach niemieckojęzycznych, Literatura niemieckojęzyczna. Na każdym roku należy wybrać sobie co najmniej 1 z tych przedmiotów. WAŻNE: każdy z tych przedmiotów ma dwa semestry. Państwo w danym roku muszą wybrać sobie dany przedmiot zarówno w semestrze zimowym jak i letnim.

b) Rejestracja na większość przedmiotów germanistycznych odbywa się w czerwcu, natomiast następujące przedmioty (z racji należenia do oferty I roku Germanistyki) są dostępne dopiero w październikowej turze: Analiza morfologiczna, Krajoznawstwo niemieckiego obszaru językowego oraz Historia literatury niemieckojęzycznej.

c) Germanistyka jako jedyny instytut oferuje możliwość, aby opiekun seminarium licencjackiego nie był koniecznie promotorem pracy licencjackiej. Państwo sami wybierają promotora z listy udostępnionej przez Germanistykę.

3) Romanistyka:

a. Studenci ze specjalnością francuską zobowiązani są w ramach modułu do wyrobienia w toku studiów następującego kursu Historia i Kultura Francji. Mogą to zrobić na II lub na III roku.

b. Studenci mogą uczęszczać tylko na kursy prowadzone po francusku z oferty II i III roku romanistyki. Warunkowo, mogą wybierać też kursy z I roku romanistyki po uprzednim uzgodnieniu tematu z Kierownikiem Studiów SFK.

c. W ramach jednego semestru mogą się Państwo zarejestrować na maks. 3 konwersatoria.

4) Iberystyka

Rejestracja na większość przedmiotów iberystycznych odbywa się w czerwcu, natomiast niektóre przedmioty (z racji należenia do oferty I roku Iberystyki) są dostępne dopiero we wrześniowo-październikowej turze np. Wiedza o literaturze krajów hiszpańskiego obszaru językowego realizowana w ramach metodologii badań lub Wstęp do językoznawstwa realizowany w ramach gramatyki opisowej.

5) Italianistyka

Mogą się Państwo rejestrować tylko na jedne zajęcia w ramach konkretnego modułu tematycznego. Na przykład nie można jednocześnie się rejestrować na Literaturę włoskiego renesansu i na Kobietę w epoce renesansu i baroku.

6) Lektoraty

a) Na I i II roku obowiązują Państwa na specjalności C lektoraty żetonowe. Trzeba je brać z oferty Wydziału Neofilologii, aby były honorowane. Na III już nie ma takich lektoratów, a specjalne PNJ oferowane przez jednostki. Italianistyka oferuje dedykowany SFK kurs ponad średnio zaawansowany języka włoskiego. Hispanistyka oferuje Praktyczną Naukę Języka Hiszpańskiego III do celów filologicznych, a Portugalistyka zaprasza na pełen wymiar PNJP II w odpowiednim wariancie języka: europejskim bądź brazylisjkim.

b) Lektoraty na semestr letni przechodzą automatycznie z semestru zimowego, choć zawsze się proszę upewnić w USOS, czy mają Państwo oczekiwane zajęcia w planie zajęć. Poza tym lektoraty w semestrze letnim odbywają się w tych samych terminach co lektoraty w semestrze zimowym.

c) Przy zapisie na II rok lektoratu wymagany jest test poziomujący. Po jego zaliczeniu można się rejestrować na poziom średnio zaawansowany.

OGUNy

Jako takie zajęcia można wybrać coś z oferty innych wydziałów. Względnie możliwym jest zapisanie się na OGUN na Neofilologii, pod warunkiem że zajęcia nie są powiązane z żadną ze specjalności wybranych przez Studenta. Przykładowo, jeśli ktoś studiuje na Anglistyce, Germanistyce i Hispanistyce, może pójść na OGUN na Romanistykę. Dodatkowo, jest możliwość, aby wybrać przedmiot w ramach OGUN, który pochodzi z rodzimej dla Państwa jednostki. Warunek jest taki, aby był to kurs odległy od studiowanej przez Państwa tematyki. Przykładowo, może to być Kultura i język kraju Basków jeśli ktoś studiuje na Hispanistyce. W takim wypadku koniecznie proszę napisać podanie do Kierownika Studiów o uznanie przedmiotu z rodzimej jednostki jako OGUN.

Terminarz rejestracji na semestr letni 2020/2021:

 

Anglistyka I tura 23.01.2021 8.10 – 25.01.2021 23.59
Romanistyka I tura 17.12.2020 21.00 – 12.01.2021 23.59
II tura 04.02.2021 21.00 – 08.03.2021 23.59
Iberystyka I tura 30.12.2020 9.00 – 10.01.2021 23.59
II tura 24.01.2020 9.00 – 07.02.2021 23.59
Italianistyka I tura 19.12.2020 21.00 – 19.01.2021 23.59
Germanistyka I tura 14.12.2020 21.00 – 12.01.2021 23.59