Informacje podstawowe

Te informacje pomogą zorientować się w podstawowych zasadach obowiązujących na SFK i UW oraz ułatwią studiowanie.

 


ABC  ABC – SFKowy słowniczek podstawowych terminów i zasad

Słownik dla nowych studentów UW


Etykieta akademicka

Interakcja z pracownikami naukowo-dydaktycznymi i administracyjnymi – wykładowcami, koordynatorami, kierownictwem czy sekretariatem – wymaga znajomości etykiety akademickiej, niezależnie od tego, czy kontaktujemy się oficjalnie (podanie, spotkanie, e-mail) czy nieoficjalnie. Tutaj znajdziecie jej podstawy.


E-mail: @student.uw.edu.pl

Regulamin Studiów na UW zobowiązuje Państwa do korzystania z konta pocztowego o adresie domenowym identyfikowanym z Uniwersytetem (§ 14, pkt 2, ppkt 4).

UWAGA: Informacje wysłane na ten adres uważa się za dostarczone. Konto można założyć tutaj.


OPŁATY

Tabela opłat 2015/16

Uchwała ws. zasad pobierania opłat na UW


USOS

Poruszanie się po Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów to jedna z podstawowych umiejętności, jaką musi posiąść każdy student.
Przez ten system odbywa się rejestracja na zajęcia, podpinanie przedmiotów, składanie podań, to w nim znajdują się informacje dotyczące zaliczenia etapu czy opisy sylabusów przedmiotów.

Podręcznik USOSowicza
USOSweb


Żetony

System USOS przydziela wszystkim studentom UW tzw. żetony na uczestnictwo w:

  • zajęciach WF,
  • lektoratach języka obcego,
  • zajęciach ogólnowuniwersyteckich (OGUN).

Studenci SFK nie mają obowiązku zaliczenia lektoratu, ale mogą wykorzystać żetony na dodatkowe zajęcia z języka obcego.

Rejestracja na powyższe zajęcia odbywa się poprzez centralny system rejestracji żetonowej w USOSie (sprawdź szczegóły) i nie jest koordynowana przez kierownictwo czy administrację SFK. Zapisanie się na zajęcia żetonowe i brak ich zaliczenia oznacza zmarnowanie żetonu, a ponowne zapisanie się na zajęcia żetonowe wiąże się z opłatą.


Praktyki

Praktyki zawodowe nie są obowiązkowe, ale można je realizować. Koordynuje je Instytut Anglistyki i odbywają się na zasadach podanych na stronie IA. Koordynatorem jest dr Marek Szopski z Zakładu Kultury Krajów Anglosaskich.


Ubezpieczenie zdrowotne

Każdy student powinien posiadać ubezpieczenie zdrowotne.

1. Do 26 roku życia studenta, obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ciąży na rodzicach.
2. Jeżeli student nie ma możliwości być zgłoszonym przez rodziców to na wniosek studenta zgłoszenia dokonuje uczelnia.
3. Uczelnia ubezpiecza studenta na jego wniosek, jeżeli student ukończył 26 rok życia i nie podejmuje pracy na etacie lub umowy zlecenia.

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego – strona Biura Spraw Studenckich.


Dom Studenta

Miejsce w domu studenta przyznawane jest na wniosek studenta.

Informacje na temat oraz regulamin domów studenta UW


logotranssfk