Stypendia zagraniczne

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Studenci SFK mogą ubiegać się o stypendium we wszystkich pięciu jednostkach w ramach ogólnej puli miejsc.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków zgłoszeń, terminów składania podań, organizacji wyjazdu itp. uzyskają Państwo:

  • na stronie Biura Współpracy z Zagranicą,
  • na stronach jednostek,
  • u Koordynatora ds. Erasmusa w danej jednostce.

 

Ważne linki i dokumenty:

BWZ
Przewodnik po programie Erasmus+
Erasmus na SFK – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
Tabelki Erasmus – podstawa do uzgodnienia „Learning Agreement”


Lista koordynatorów Erasmus

Anglistyka – p. dr hab. Justyna Włodarczyk – j.wlodarczyk@uw.edu.pl

Germanistyka – p. dr hab. Małgorzata Filipowicz – m.filipowicz@uw.edu.pl

Iberystyka – p. dr Aleksandra Jackiewicz – erasmus.iber@uw.edu.pl

Romanistyka – p. mgr Krystyna Zaleska – k.zaleska@uw.edu.pl

Italianistyka – p. dr Tomasz Skocki – t.skocki@uw.edu.pl


Przygotowanie listy przedmiotów do wyjazdu

Zanim student wyjedzie na stypendium, powinien wpierw przejrzeć ofertę dydaktyczną jednostki, do której wyjeżdża. Przedmioty, które wybiera, muszą odpowiadać wymogom programowym SFK.

Zatem zanim wypełni Learning Agreement do zatwierdzenia, należy wypełnić tabelkę Erasmus (do pobrania), gdzie wymagany jest podpis Studenta, Kierownika Studiów i Koordynatora Erasmus. Przy wypełnianiu tabelki, student powinien się upewnić, aby każdy przedmiot miał następujące punkty wypełnione: nazwa przedmiotu oryginalna, nazwa przedmiotu przetłumaczona na język polski i angielski, odpowiadające temu przedmiotowi kryterium na SFK (czy przedmiot jest odpowiednikiem np. Gramatyki opisowej, a może da się go zaklasyfikować do Modułu Fil.-kult.), liczba punktów ECTS za obcy kurs oraz informacja o języku wykładowym.

Ostatni punkt na liście nie jest obowiązkowy, ale dla własnego bezpieczeństwa zalecane jest, aby go wypełnić. Jest to zwłaszcza istotne dla IV roku, który ma już ograniczone możliwości dorabiania punktów ECTS po powrocie ze stypendium.

Dopiero po zaakceptowanej tabelce można przystąpić do wypełniania Learning Agreement.

WAŻNE!

Jest wielce prawdopodobne, że nie znajdą Państwo odpowiedników wszystkich przedmiotów w jednostce, do której Państwo wyjeżdżają, gdyż SFK jest kombinacją kilku kierunków filologicznych. Dlatego stosuje się następujące rozwiązania:

  1. D0biera się zajęcia z różnych kierunków filologicznych np. z anglistyki i z romanistyki tamtejszej.
  2. Uzgadnia się z prowadzącym zajęcia w Polsce, że będzie się dosyłało wszystkie prace w trybie asynchronicznym oraz że będzie się na przykład umawiało na dyżur on-line (przykład zajęć PNJ)
  3. Jeśli ani punkt 1. ani 2. nie ma zastosowania, to można dany przedmiot przesunąć na dalszy rok (zakładając, że na Erasmusa jadą Państwo nie później niż na III roku). Wtedy wnioskują Państwo o warunkowe zaliczenie roku, które w tym wyjątkowym przypadku jest dla Państwa bezpłatne.
  4. W dobie epidemii, gdy wszystkie zajęcia na Wydziale Neofilologii są on-line przestaje obowiązywać tryb asynchroniczny czyli punkt 2. Po prostu trzeba być zapisanym na zajęcia on-line w Warszawie, jeśli jednostka zagraniczna ich nie oferuje.

Rozliczenie okresu spędzonego na stypendium

Po odbyciu zajęć na uczelni zagranicznej, student otrzymuje „Transcript of Records”, czyli listę zrealizowanych przedmiotów wraz z uzyskaną liczbą punktów oraz ocenami (w skali danej uczelni). Jest to najważniejszy dokument uprawniającym studenta do ubiegania się o zaliczenie okresu studiów spędzonego zagranicą. Gdy tylko go Państwo otrzymają, należy go złożyć w sekretariacie wraz z podaniem/podaniami o uznanie przedmiotów.

Dodatkowe informacje są podane w pliku „Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania”, a zasady składania podań są opisane w „ABC” (Słowniczku).

WAŻNE: W przypadku rozliczenia stypendium w ramach umowy bilateralnej mogą pojawić się rozbieżności związane z punktacją. Jak sama nazwa wskazuje, ECTS to system europejski (European Credit Transfer and Accumulation System) – nie ma np. oficjalnego przelicznika punktów kanadyjskich na UW. Pełne obciążenie 1 semestru w uczelni zagranicznej powinno zostać uznane jako równe obciążeniu 1 semestru na UW, ale warto na wszelki wypadek poprosić koordynatora uczelni zagranicznej pozaeuropejskiej o zaświadczenie, że zdobyte punkty to pełne obciążenie 1 semestru.

W razie wątpliwości można także skonsultować się z Ekspertem Bolońskim na UW.


Umowy bilateralne

Podczas przygotowywania Learning Agreement do umowy bilateralnej obowiązują ww. zasady dotyczące Erasmus+.

Zwracamy uwagę, że nie potrzebują Państwo akceptacji koordynatora ds. Erasmusa.
Ewentualne przedmioty realizowane awansem również należy wpisać do tabeli.
Przedstawiając umowę oraz LA do podpisu przez kierownictwo SFK, należy mieć ze sobą wypełnioną i podpisaną tabelę.