Stypendia zagraniczne

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Studenci SFK mogą ubiegać się o stypendium we wszystkich pięciu jednostkach w ramach ogólnej puli miejsc.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków zgłoszeń, terminów składania podań, organizacji wyjazdu itp. uzyskają Państwo:

  • na stronie Biura Współpracy z Zagranicą,
  • na stronach jednostek,
  • u Koordynatora ds. Erasmusa w danej jednostce.

 

Ważne linki i dokumenty:

BWZ
Lista koordynatorów
Przewodnik po programie Erasmus+
Erasmus na SFK – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
Tabelki Erasmus – podstawa do uzgodnienia „Learning Agreement”


Umowy bilateralne

Podczas przygotowywania Learning Agreement do umowy bilateralnej obowiązują ww. zasady dotyczące Erasmus+.

Zwracamy uwagę na punkty 17 i 18 z pliku „Erasmus na SFK – Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania”. Różnica polega na tym, że nie potrzebują Państwo akceptacji koordynatora ds. Erasmusa (ostatnia kolumna tabeli).
Ewentualne przedmioty realizowane awansem również należy wpisać do tabeli.
Przedstawiając umowę oraz LA do podpisu przez kierownictwo SFK, należy mieć ze sobą wypełnioną i podpisaną tabelę.

Strona BWZ


Rozliczenie okresu spędzonego na stypendium

Po odbyciu zajęć na uczelni zagranicznej, student otrzymuje „Transcript of Records”, czyli listę zrealizowanych przedmiotów wraz z uzyskaną liczbą punktów oraz ocenami (w skali danej uczelni). Jest to najważniejszy dokument uprawniającym studenta do ubiegania się o zaliczenie okresu studiów spędzonego zagranicą. Gdy tylko go Państwo otrzymają, należy go złożyć w sekretariacie wraz z podaniem/podaniami o uznanie przedmiotów.

Dodatkowe informacje są podane w pliku „Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania”, a zasady składania podań są opisane w „ABC” (Słowniczku).

WAŻNE: W przypadku rozliczenia stypendium w ramach umowy bilateralnej mogą pojawić się rozbieżności związane z punktacją. Jak sama nazwa wskazuje, ECTS to system europejski (European Credit Transfer and Accumulation System) – nie ma np. oficjalnego przelicznika punktów kanadyjskich na UW. Pełne obciążenie 1 semestru w uczelni zagranicznej powinno zostać uznane jako równe obciążeniu 1 semestru na UW, ale warto na wszelki wypadek poprosić koordynatora uczelni zagranicznej o zaświadczenie, że zdobyte punkty to pełne obciążenie 1 semestru.

W razie wątpliwości można także skonsultować się z Ekspertem Bolońskim na UW.