Specjalności II stopnia

 

Studia II stopnia trwają 2 lata (4 semestry).

Ważne! Rekrutacja na studia II stopnia ulega zawieszeniu w 2019 roku.

W ich trakcie student realizuje dwie specjalności, wybrane spośród następujących:

  • anglistyka
  • romanistyka
  • iberystyka (jęz. hiszpański)
  • iberystyka (jęz. portugalski)
  • germanistyka
  • italianistyka

II st. sp

To student decyduje, która specjalność jest wiodącą (A), w ramach której realizuje seminarium magisterskie najbardziej odpowiadające jego predyspozycjom, zainteresowaniom, dalszym planom edukacyjnym i/lub zawodowym, a która jest specjalnością uzupełniającą (B).