Specjalizaje II stopnia

 

Studia II stopnia trwają 2 lata (4 semestry). W ich trakcie student realizuje dwie specjalizacje, wybrane spośród następujących:

  • literatura i kultura amerykańska,
  • literatura i kultura brytyjska,
  • literatura i kultura Francji,
  • literatura i kultura Hiszpanii,
  • literatura i kultura krajów niemieckojęzycznych,
  • literatura i kultura Portugalii,
  • literatura i kultura Włoch.

II st. sp

To student decyduje, która specjalizacja jest wiodącą (A), w ramach której realizuje seminarium magisterskie najbardziej odpowiadające jego predyspozycjom, zainteresowaniom, dalszym planom edukacyjnym i/lub zawodowym, a która jest specjalizacją uzupełniającą (B).