Samorząd Studentów SFK

 

Członkowie:

Marta Morawska ma.morawska4@student.uw.edu.pl

Adrianna Izydorczyk a.izydorczyk3@student.uw.edu.pl

Maria Koczorowska mb.koczorowska@student.uw.edu.pl

Maja Stasiełuk m.stasieluk@student.uw.edu.pl