Ścieżka nauczycielska

Na SFK student ma możliwość realizowania ścieżki kształcenia nauczycielskiego w ramach oferty programowej Instytutu Anglistyki.

Program kształcenia nauczycieli przewidziany jest jako moduł do wyboru przez studenta. Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi informacjami, w tym z programem, przed podjęciem decyzji o realizacji ścieżki.

Kształcenie na studiach pierwszego stopnia obejmuje wyłącznie przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych, a na studiach drugiego stopnia – do pracy w pozostałych typach szkół i rodzajach placówek.

Szczegóły znajdują się tutaj.

Na studiach I stopnia, po zrealizowaniu modułów dla języka A, mogą Państwo uzyskać uprawnienia do nauczania języka B (dotyczy to j. francuskiego i j. niemieckiego), realizując na IV roku moduł 3B.

Na studiach II stopnia również można uzyskać uprawnienia nauczycielskie do nauczania języka A i/lub B, jednak tylko wtedy, gdy student uzyskał uprawnienia do nauczania tych języków na studiach I stopnia.

Szczegóły znajdują się tutaj.


Dodatkowe informacje:


 Deklaracje wyboru specjalizacji nauczycielskiej:


 Odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ)

board-1078059_1280