Zasady dyplomowania na studiach II stopnia

 

 1. Po zatwierdzeniu tematu pracy przez jednostkę, sekretariat SFK wpisuje go do USOS.
 2. Magistrant sam wpisuje słowa kluczowe, streszczenie i całą pracę do Archiwum Prac
  Dyplomowych.
 3. Magistrant podaje Sekretarzowi SFK datę egzaminu oraz nazwiska członków komisji
  (nie dotyczy IA).
 4. Promotor zatwierdza pracę wpisaną do APD.
 5. Promotor i Recenzent wpisują recenzje do APD.
 6. Magistrant składa pracę oraz dokumenty do wyrobienia dyplomu:
  • w sekretariacie jednostki, w której pisana jest praca:
   egzemplarze wymagane przez daną jednostkę (np. w IA : wydruk 1- i 2-stronny)
  • sekretariacie SFK:
   • 1 egzemplarz wydrukowany dwustronnie + 2 płyty z pracą w formacie pdf
   • dokumenty do wyrobienia dyplomu:
   • wersja polska:
    • 4 zdjęcia 4,5 x 6,5 cm,
    • kwit wpłaty na 60 zł (opłata za dyplom)
   • wersja angielska:
    • 5 zdjęć 4,5 x 6,5 cm,
    • kwit wpłaty na 100 zł (opłata za dyplom) – wpłaty dokonuje się na konto IA – numer jest podany na stronie IA w zakładce „Kontakt”
 7. Do odbioru dyplomu należy dostarczyć do sekretariatu SFK:
  • legitymację studencką
  • Kartę obiegową (biblioteki wydziałowe to biblioteki IA, IG, IR, ISIiI oraz KI)

graduation-304737_1280