Zasady dyplomowania na studiach II stopnia

Zasady dyplomowania na studiach II stopnia

 1. Po zatwierdzeniu tematu pracy przez jednostkę, sekretariat SFK wpisuje go do USOS.
 2. Magistrant wpisuje słowa kluczowe, streszczenie i całą pracę do Archiwum Prac Dyplomowych (APD).
 3. Magistrant składa pracę oraz dokumenty do wyrobienia dyplomu:
  • w sekretariacie jednostki, w której pisana jest praca:
   egzemplarze wymagane przez daną jednostkę (np. w IA: wydruk 1- i 2-stronny)
  • w sekretariacie SFK:
   • 1 egzemplarz wydrukowany dwustronnie + 1 płyta z pracą w formacie pdf
   • dokumenty do wyrobienia dyplomu:
   • wersja polska:
    • 4 zdjęcia 4,5 x 6,5 cm,
    • kwit wpłaty na 60 zł (opłata za dyplom)
   • wersja angielska:
    • 5 zdjęć 4,5 x 6,5 cm,
    • kwit wpłaty na 100 zł (opłata za dyplom)

Tytuł wpłaty: opłata za dyplom, wpłata powinna być dokonana na indywidualny numer konta studenta.

 1. Magistrant podaje Sekretarzowi SFK datę egzaminu oraz nazwiska członków komisji
  (nie dotyczy egzaminów w IA).
 2. Promotor zatwierdza pracę wpisaną do APD.
 3. Promotor i Recenzent wpisują recenzje do APD.
 4. Najpóźniej w dniu egzaminu magisterskiego należy zwrócić do sekretariatu SFK legitymację studencką
 5. Odbiór dyplomu:

W USOSweb pojawi się informacja o możliwości odbioru dyplomu (ok. 1 miesiąca od daty egzaminu). Przed odbiorem dyplomu należy sprawdzić w USOSweb, czy została zlecona e‑obiegówka i czy wszystkie pola zostały w niej uzupełnione. Ewentualny brak e‑obiegówki należy zgłosić w sekretariacie co najmniej tydzień przed planowanym terminem odbioru dyplomu.