Zasady dyplomowania na studiach II stopnia

 1. Po zatwierdzeniu tematu pracy przez jednostkę, sekretariat SFK wpisuje go do USOS.
 2. Magistrant sam wpisuje słowa kluczowe, streszczenie i całą pracę do Archiwum Prac Dyplomowych.
 3. Magistrant składa pracę oraz dokumenty do wyrobienia dyplomu:
  • w sekretariacie jednostki, w której pisana jest praca:
   egzemplarze wymagane przez daną jednostkę (np. w IA : wydruk 1- i 2-stronny)
  • sekretariacie SFK:
   • 1 egzemplarz wydrukowany dwustronnie + 2 płyty z pracą w formacie pdf
   • dokumenty do wyrobienia dyplomu:
   • wersja polska:
    • 4 zdjęcia 4,5 x 6,5 cm,
    • kwit wpłaty na 60 zł (opłata za dyplom)
   • wersja angielska:
    • 5 zdjęć 4,5 x 6,5 cm,
    • kwit wpłaty na 100 zł (opłata za dyplom) – wpłaty dokonuje się na konto IA – numer jest podany na stronie IA w zakładce „Kontakt”
 4. Magistrant podaje Sekretarzowi SFK datę egzaminu oraz nazwiska członków komisji
  (nie dotyczy IA).
 5. Promotor zatwierdza pracę wpisaną do APD.
 6. Promotor i Recenzent wpisują recenzje do APD.
 7. Najpóźniej w dniu egzaminu magisterskiego należy zwrócić do sekretariatu SFK legitymację studencką
 8. Odbiór dyplomu:

W USOSweb pojawi się informacja o możliwości odbioru dyplomu (ok. 1 miesiąca od daty egzaminu). Przed odbiorem dyplomu należy sprawdzić w USOSweb, czy została zlecona e-obiegówka i czy wszystkie pola zostały w niej uzupełnione. Ewentualny brak e-obiegówki należy zgłosić w sekretariacie co najmniej tydzień przed planowanym terminem odbioru dyplomu.