Specjalizacje I stopnia

Specjalizacje

Studia I stopnia trwają 4 lata (8 semestrów). W ich trakcie student realizuje trzy specjalizacje:

I st. sp

A – wybraną z dwóch specjalizacji anglistycznych:

  • literatura i kultura amerykańska,
  • literatura i kultura brytyjska.

B – wybór podyktowany jest drugim językiem zdawanym na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym:

  • literatura i kultura Francji,
  • literatura i kultura Hiszpanii,
  • literatura i kultura krajów niemieckojęzycznych.

C – wybraną spośród trzech specjalizacji oferujących naukę języka od podstaw:

  • literatura i kultura Hiszpanii,
  • literatura i kultura Portugalii,
  • literatura i kultura Włoch.