Specjalności I stopnia

Specjalności

Studia I stopnia trwają 4 lata (8 semestrów). W ich trakcie student realizuje trzy specjalności:

I st. sp

A – filologia angielska (do wyboru: literatura i kultura Wielkiej Brytanii lub USA)

B – wybór podyktowany jest drugim językiem zdawanym na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym:

  • filologia romańska
  • iberystyka – język hiszpański
  • germanistyka

C – wybraną spośród trzech specjalności oferujących naukę języka od podstaw:

  • filologia włoska
  • iberystyka – język hiszpański
  • iberystyka – język portugalski