Praktyczna Nauka Języka

Praktyczna Nauka Języka


PNJA

I-II rok

Na przedmioty w ramach Praktycznej Nauki Języka Angielskiego (Practical English) rejestrują się Państwo zgodnie z podziałem przedstawionym w programie studiów, tzn. na tyle przedmiotów, ile wymaga program danego semestru.
Jest to ważne ze względu na liczbę grup, a tym samym miejsc, planowanych w IA na dany rok akademicki.

III rok

Zajęcia PNJA (Practical English) realizują Państwo w semestrze zimowym.


PNJF

Moduły PNJF do realizacji w bieżącym roku

http://sfk.uw.edu.pl/?p=1574


PNJN

Rejestrują się Państwo przez USOS do wybranej grupy PNJN podanej w planie zajęć.


PNJH

Na zajęcia rejestrują się Państwo zgodnie z planem SFK.


PNJ specjalizacji C

Na zajęcia rejestrują się Państwo zgodnie z planem SFK.

globe-110774_1280