Plan zajęć

 

Ze względu na wysokie zindywidualizowanie studiów magisterskich, na stronie nie jest umieszczany odgórny plan zajęć – studenci sami układają tygodniowy plan na podstawie siatek zajęć oferowanych przez poszczególne jednostki.

Zwracamy uwagę, że:

  • wybierając przedmioty należy kierować się programem studiów oraz wartością punktów ECTS przypisanych do poszczególnych przedmiotów w danej jednostce, gdyż to punkty ECTS decydują o zrealizowaniu programu,
  • liczba godzin jest podana orientacyjnie i może się różnić w poszczególnych jednostkach,
  • jedyne zajęcia obowiązkowe dla I roku to Filozofia Kultury – ich termin dostępny jest w systemie USOS i Aktualnościach przed rozpoczęciem roku akademickiego,
  • zasady dotyczące realizacji zajęć specjalizacyjnych podane są w opisie modułów,
  • przedmioty wchodzące w skład modułu PNJ podane są w zakładce Praktyczna Nauka Języka,
  • zasady rejestracji na zajęcia są opisane w ABC,
  • terminy rejestracji oraz rozkład zajęć podawane są na stronach poszczególnych jednostek.

W razie wątpliwości, prosimy o kontakt z Koordynatorem danej jednostki.

 

paper-606649_1280