Kierownictwo

Kierownik

dr hab. Dorota Babilas

Dyżur: poniedziałek 12.30-14.00, pokój 049 (Biblioteka OSB) lub 232, ul. Hoża 69
Email: d.babilas@uw.edu.pl

Zastępca Kierownika

dr Dariusz Zembrzuski

Dyżur: środa 15.15-16.00 oraz 17.30-18.15, pokój 237, ul. Hoża 69
Email: d.zembrzuski@gmail.com

W razie zmiany, terminy dyżurów są podawane w zakładce „Aktualności”.