Kierownictwo

Kierownik

dr hab. Dorota Babilas

Telefon:
Dyżur: poniedziałek 13.30-15.00, pokój 049 lub 232, ul. Hoża 69
Email: d.babilas@uw.edu.pl

Zastępca Kierownika

dr Maciej Reda

Telefon:
Dyżur: czwartek 10:45-11:30 i 16.30-17.15, pokój 220, ul. Hoża 69
Email: maciej.reda@uw.edu.pl

W razie zmiany, terminy dyżurów są podawane w zakładce „Aktualności”.