Sekretariat

 Sekretarz ds. Studiów Filologiczno-Kulturoznawczych:

mgr Lidia Matuszewska
Telefon: 22 55-314-19
Email: sekretariat.angli@uw.edu.pl

W tytule wiadomości e-mail proszę koniecznie pisać SFK


W sekretariacie student/ka może:

• odebrać i przedłużyć legitymację studencką,
• składać wersję papierową podania z USOSweb,
• składać karty przebiegu studiów do rozliczenia,
• otrzymać zaświadczenia.

WAŻNE: każde podanie z USOSweb musi być dostarczone do sekretariatu w wersji papierowej. Przy ograniczeniach wynikających ze stanu epidemiologicznego, wystarczy napisać e-mail do sekretariatu z wiadomością, że się zamieściło podanie w USOSweb.


Poszczególnymi sprawami zajmują się:

mgr Lidia Matuszewska – sprawy toku studiów
mgr Joanna Sokołowska – sprawy finansowe
Alicja Miłek – stypendia, akademiki, sprawy socjalne
mgr inż. Marta Czyżewska – rejestracja na zajęcia anglistyczne


Godziny otwarcia*:

poniedziałek 10:00 – 12:00 mgr Lidia Matuszewska
wtorek 10.00 – 12.00 Alicja Miłek
czwartek 14:00 – 16:00 mgr Joanna Sokołowska
piątek 12:00 – 14:00 mgr inż. Marta Czyżewska

*Prosimy śledzić aktualności na stronie Instytutu Anglistyki, gdzie są podawane godziny pracy sekretariatu w okresie wakacji, ferii oraz ewentualne zmiany godzin dyżurów w trakcie semestru.