Dlaczego u nas?

Unikatowość SFK

Studia filologiczno-kulturoznawcze (SFK) są wyjątkowym programem łączonych kierunków filologicznych Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisują się w trend praktykowany w renomowanych uniwersytetach europejskich, takich jak Oxford czy Cambridge, gdzie też się oferuje połączone filologie. Znajomość co najmniej 2 języków obcych jest coraz bardziej potrzebna na rynkach państw europejskich. Studia filologiczno-kulturoznawcze oferują 2 wybrane języki na poziomie C1 oraz jeden język na poziomie co najmniej B1.

Jednakże SFK to znacznie więcej niż nauka języków, a rynki europejskie potrzebują o wiele więcej aniżeli kompetencji językowych. Dlatego SFK oferuje również wiedzę z zakresu realiów kulturowych oraz trenuje umiejętności potrzebne w dialogu międzykulturowym np. znajomość reguł dyplomacji.

Zgodnie z nazwą studia filologiczno-kulturoznawcze mają tożsamość filologiczną, a więc oferują wiedzę z zakresu literatur i języka wybranych obszarów językowych, ale również mają tożsamość kulturoznawczą, gdyż fokusują się na aspektach realiów kulturowych, antropologii kultury oraz wpływie kultury na język.

Co jest istotne, SFK trenuje również myślenie analityczne i kreatywne, gdyż oferuje zajęcia komparatystyczne, gdzie porównuje się literatury i kultury różnych krajów. Dzięki temu ulepsza się umiejętność szukania wspólnego mianownika oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań.

Podsumowując, SFK to unikatowy na skalę europejską projekt łączonych filologii zakotwiczony zarówno w literaturoznawstwie jak i kulturoznawstwie; kładący duży nacisk na komparatystykę, promującą myślenie analityczne i kreatywne, oraz na dialog międzykulturowy, wręcz niezbędny na obecnym rynku europejskim.

Zapraszamy do zobaczenia filmu informacyjnego o SFK.

Co więcej?

Studia filologiczno-kulturoznawcze oferują mieszankę wiedzy i praktyki nie tylko w obrębie zajęć.  Poza programem ta tendencja jest widoczna w następujących inicjatywach:

  • warsztaty przystosowujące do kariery zawodowej, takie jak zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi czy warsztaty z otwierania działalności gospodarczej
  • praktyki zawodowowe w instytucjach wymagających dialogu międzykulturowego
  • rozwinięta oferta stypendiów zagranicznych Erasmus; dzięki 4-letnim studiom jest możliwość 2 wyjazdów semestralnych do różnych krajów.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów licencjackich SFK

  • posiadają dobrą znajomość realiów kultury i  zagadnień literatury krajów wybranych obszarów językowych,
  • potrafią analizować zjawiska kultury i rozumieją zasady ich funkcjonowania,
  • wyróżniają się na rynku pracy znajomością 3 języków obcych: dwóch na poziomie C1 i trzeciego języka na poziomie minimum B1 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy),
  • znają reguły komunikacji międzykulturowej, więc z powodzeniem odnajdują się w środowisku międzynarodowym,
  • potrafią pracować w zespole, ale odznaczają się także samodzielnością i decyzyjnością,
  • myślą kreatywnie i są gotowi do tworzenia niestandardowych rozwiązań, co jest przydatne na rynku pracy,
  • znajdują zatrudnienie w instytucjach kultury, mediach, międzynarodowych firmach i organizacjach wymagających dialogu międzykulturowego.

 

spec