Egzamin z Filozofii Kultury

Szanowni Państwo!

Egzamin z filozofii kultury na Studiach Filologiczno-Kulturoznawczych odbędzie się w dn. 26 czerwca (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali 225.

Egzamin będzie miał formę ustną.

Osoby, którym powyższy termin koliduje z innymi egzaminami, proszone są o pilny kontakt z dr P. Ziemskim w celu ustalenia innego terminu egzaminu.


Data publikacji: 29 maja 2017