Egzamin z filozofii kultury

Egzamin z filozofii kultury na Studiach Filologiczno-Kulturoznawczych
odbędzie się w dn. 26 czerwca (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali 225.
Egzamin będzie miał formę ustną.
Osoby, którym powyższy termin koliduje z innymi egzaminami,
proszone są o pilny kontakt z dr P. Ziemskim w celu ustalenia innego terminu egzaminu.


Data publikacji: 29 maja 2017