Erasmus+ DRUGA TURA

Rekrutacja Erasmus+ na semestr letni 2022/2023

Trwa druga tura ogólnouniwersyteckiej rekrutacji na zagraniczne studia częściowe Erasmus +. Można aplikować do 14.10.2022r.

Rekrutacja jest koordynowana przez Sekcję Erasmus BWZ i dotyczy wyjazdów  w semestrze letnim 2022/23. W drugiej turze nie mogą brać udziału studenci, którzy zostali zakwalifikowani w pierwszej turze 2022/23, nawet, jeśli zrezygnują z przyznanego stypendium. Zasady i formularze dot. drugiej tury znajdą Państwo na  http://bwz.uw.edu.pl/studia-2022-2023/ . Pytania w tej sprawie prosimy kierować do p. Ewy Makal-O’Hara lub p. Doroty Wiącek (erasmusbwz@uw.edu.pl; tel. 55 24 232 lub 55 24 068).


Data publikacji: 09 września 2022