Informacje podstawowe

Te informacje pomogą zorientować się w podstawowych zasadach obowiązujących na kierunku oraz ułatwią studiowanie.

 


ABC  Słowniczek podstawowych terminów i zasad


Bramka rejestracyjna

Termin, w którym zaczyna się właściwa rejestracja na zajęcia w systemie USOS. Jako że na program kierunku składają się zajęcia z różnych instytutów, a dodatkowo są zajęcia tylko dla tego kierunku, Państwo powinni pilnować kilku bramek rejestracyjnych. Dla ułatwienia w zakładce rejestracja na zajęcia cosemestralnie jest zestawienie wszystkich bramek.


Dom Studenta

Miejsce w domu studenta przyznawane jest na wniosek studenta.

Informacje na temat oraz regulamin domów studenta UW


Dyplomowanie

Proces, w ramach którego składają Państwo pracę licencjacką. Odbywa to się za pomocą Archiwum Prac Dyplomowych (APD). Instrukcję znajdą Państwo pod tym linkiem.


Etykieta akademicka

Interakcja z pracownikami naukowo-dydaktycznymi i administracyjnymi – wykładowcami, koordynatorami, kierownictwem czy sekretariatem – wymaga znajomości etykiety akademickiej, niezależnie od tego, czy kontaktujemy się oficjalnie (podanie, spotkanie, e-mail) czy nieoficjalnie. Tutaj znajdziecie jej podstawy.


E-mail: @student.uw.edu.pl

Regulamin Studiów na UW zobowiązuje Państwa do korzystania z konta pocztowego o adresie domenowym identyfikowanym z Uniwersytetem.

UWAGA: Informacje wysłane na ten adres uważa się za dostarczone. Konto można założyć tutaj.


Opłaty

Obowiązuje Państwa tabela z tego roku, w którym zaczęli Państwo studia. Opłaty obowiązują w przypadku niezaliczenia przedmiotów w terminach poprawkowych.

Tabela opłat 2019/20

Tabela opłat 2021/22

Tabela opłat 2022/23

Tabela opłat 2023/24


Podpięcia

Oprócz zapisania się na zajęcia należy też pamiętać o ich podpięciu, czyli innymi słowy o przyporządkowaniu ich do odpowiedniego programu studiów i roku. Nie jest to automatyczne, gdyż nasz kierunek czerpie z zasobów całej Neofilologii. Jeśli mają Państwo problem z podpięciami, proszę się kontaktować z Sekretariatem.


Rozliczenie roku

Pod koniec roku akademickiego należy się upewnić, że wszystkie przedmioty są podpięte i że wszystkie oceny, które Państwo zdobyli są wprowadzone do systemu. Wówczas należy zgłosić rok do rozliczenia wedle procedury znajdującej się pod tym linkiem.


Tutor

Osoba, do której wysyła się indywidualne plany zajęć jeszcze przed rejestracją. Tutor weryfikuje te plany, aby zapewnić zgodność planu z programem studiów.


Ubezpieczenie zdrowotne

Każdy student powinien posiadać ubezpieczenie zdrowotne.

1. Do 26 roku życia u osób studiujących obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ciąży na rodzicach.
2. Jeżeli nie ma możliwości być zgłoszonym przez rodziców, to na wniosek studenta/ki zgłoszenia dokonuje uczelnia.
3. Uczelnia ubezpiecza osoby studiujące na ich wniosek, jeżeli nie ukończyły 26 roku życia i nie podejmują pracy na etacie lub umowy zlecenie.

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego – strona Biura ds. Pomocy Materialnej.


USOS

Poruszanie się po Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów to jedna z podstawowych umiejętności, jaką należy posiąść.
Przez ten system odbywa się rejestracja na zajęcia, podpinanie przedmiotów, składanie podań, to w nim znajdują się informacje dotyczące zaliczenia etapu czy opisy sylabusów przedmiotów.

USOSweb


Żetony

System USOS przydziela wszystkim studentom i studentkom UW tzw. żetony na uczestnictwo w:

  • zajęciach WF,
  • lektoratach języka obcego,
  • zajęciach ogólnouniwersyteckich (OGUN).

Jeśli Państwo wykorzystali już część żetonów w jakimś innym toku studiów (np. na innym kierunku), należy dokupić żetony, aby uczęszczać na wymagane zajęcia. Mogą też Państwo wnioskować o uznanie zajęć z poprzednich kierunków na poczet obecnego kierunku.

Rejestracja na powyższe zajęcia odbywa się poprzez centralny system rejestracji żetonowej w USOSie i nie jest koordynowana przez kierownictwo czy administrację MSF/SFK. Zapisanie się na zajęcia żetonowe i brak ich zaliczenia oznacza zmarnowanie żetonu, a ponowne zapisanie się na zajęcia żetonowe wiąże się z opłatą.