Informacje podstawowe

Te informacje pomogą zorientować się w podstawowych zasadach obowiązujących na SFK i UW oraz ułatwią studiowanie.

Ważne: informacje zamieszczone poniżej są w dużej mierze relewantne tylko dla studentów, którzy zaczęli studia w roku 2019/2020.


ABC  ABC – SFKowy słowniczek podstawowych terminów i zasad


Etykieta akademicka

Interakcja z pracownikami naukowo-dydaktycznymi i administracyjnymi – wykładowcami, koordynatorami, kierownictwem czy sekretariatem – wymaga znajomości etykiety akademickiej, niezależnie od tego, czy kontaktujemy się oficjalnie (podanie, spotkanie, e-mail) czy nieoficjalnie. Tutaj znajdziecie jej podstawy.


E-mail: @student.uw.edu.pl

Regulamin Studiów na UW zobowiązuje Państwa do korzystania z konta pocztowego o adresie domenowym identyfikowanym z Uniwersytetem (§ 14, pkt 2, ppkt 4).

UWAGA: Informacje wysłane na ten adres uważa się za dostarczone. Konto można założyć tutaj.


OPŁATY

Tabela opłat 2019/20

Tabela opłat 2021/22

Uchwała ws. zasad pobierania opłat na UW


USOS

Poruszanie się po Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów to jedna z podstawowych umiejętności, jaką musi posiąść każdy student.
Przez ten system odbywa się rejestracja na zajęcia, podpinanie przedmiotów, składanie podań, to w nim znajdują się informacje dotyczące zaliczenia etapu czy opisy sylabusów przedmiotów.

USOSweb


Żetony

System USOS przydziela wszystkim studentom UW tzw. żetony na uczestnictwo w:

  • zajęciach WF,
  • lektoratach języka obcego,
  • zajęciach ogólnouniwersyteckich (OGUN).

Studenci SFK mają obowiązek zaliczenia lektoratu, gdyż zajęcia PNJ C są realizowane w formie dedykowanych lektoratów żetonowych. Jeśli student wykorzystał już część żetonów w jakimś innym toku studiów (np. na innym kierunku), jest zobligowany do dokupienia żetonów, aby uczęszczać na wymagane zajęcia.

Rejestracja na powyższe zajęcia odbywa się poprzez centralny system rejestracji żetonowej w USOSie i nie jest koordynowana przez kierownictwo czy administrację SFK. Zapisanie się na zajęcia żetonowe i brak ich zaliczenia oznacza zmarnowanie żetonu, a ponowne zapisanie się na zajęcia żetonowe wiąże się z opłatą.


Ubezpieczenie zdrowotne

Każdy student powinien posiadać ubezpieczenie zdrowotne.

1. Do 26 roku życia studenta, obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ciąży na rodzicach.
2. Jeżeli student nie ma możliwości być zgłoszonym przez rodziców to na wniosek studenta zgłoszenia dokonuje uczelnia.
3. Uczelnia ubezpiecza studenta na jego wniosek, jeżeli student ukończył 26 rok życia i nie podejmuje pracy na etacie lub umowy zlecenia.

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego – strona Biura Spraw Studenckich.


Dom Studenta

Miejsce w domu studenta przyznawane jest na wniosek studenta.

Informacje na temat oraz regulamin domów studenta UW