Pomoc materialna

Studenci Studiów Filologiczno-Kulturoznawczych Uniwersytetu Warszawskiego mogą ubiegać się o przyznanie:

  • stypendium socjalnego (w tym w zwiększonej wysokości)
  • stypendium Rektora (dla najlepszych studentów)
  • zapomogę
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Więcej informacji na temat stypendiów i procedury ich przyznawania można znaleźć pod linkami zamieszczonymi poniżej.

W sprawach dotyczących stypendiów socjalnych prosimy studentów o kontakt bezpośrednio z koordynatorem ds. stypendiów socjalnych na Wydziale Neofilologii, p. Ewa Janukowicz.

Dane kontaktowe: e.janukowicz@uw.edu.pl tel. (22)552-60-95

Dokumenty można składać w godzinach pracy sekretariatu Instytutu Anglistyki.


Wsparcie socjalne na UW

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UW

Stypendia naukowe