powitanie Pani Dziekan w nowym semestrze

Szanowni Państwo,

z nieukrywaną radością pragniemy powitać Państwa w kolejnym semestrze roku akademickiego 2021/2022. Mamy nadzieję, że okaże się on dla Państwa czasem pełnym twórczych wyzwań i pozytywnie angażujących projektów.

Zgodnie z komunikatem Jego Magnificencji Prof. dr. hab. Alojzego Nowaka – w semestrze letnim Uniwersytet Warszawski, co do zasady, będzie pracował stacjonarnie. Zajęcia, które prowadzonego będa na naszym Wydziale w trybie zdalnym, określa Zarządzenie nr 3 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Neofilologii UW z dnia 18 lutego 2022 r.

COVID-19

Ze względu na zniesienie wymogu tzw. kwarantanny z kontaktu, w razie potwierdzonego przypadku COVID-19 nie będą już Państwo kierowani na kwarantannę jako grupa. Ta możliwość zostaje w tym momencie zarezerwowana dla sytuacji izolacji/kwarantanny prowadzącego zajęcia lub podejrzenia wystąpienia ogniska zachorowań. Nadal obowiązuje natomiast wymóg zgłaszania potwierdzonych przypadków zakażeń na adres InfoCovid19@adm.uw.edu.pl, o co serdecznie prosimy.

Jednocześnie ze względu na dość jeszcze wysoki wskaźnik zachorowalności w kraju podtrzymujemy prośbę o prawidłowe noszenie maseczki podczas zajęć oraz na korytarzu  (zgodnie z § 8 Zarządzenia nr 112 Rektora UW z dn. 16 września 2020 r.).

Dni dziekańskie

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 2 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Neofilologii UW z dnia 16 stycznia 2022 r. dni 20 kwietnia oraz 2 maja br. zostały ustanowione dniami dziekańskimi.

Aktualne inicjatywy Wydziału Neofilologii

Informujemy również, że zostały ostatnie miejsca w programie coolTUTOR, tj. programie kształcącym kompetencje studentów w zakresie komunikacji międzykulturowej i pracy z osobami dotkniętymi kryzysem humanitarnym.

Projekt kończy się uzyskaniem certyfikatu oraz rozliczeniem 10 ECTS. Wszystkie niezbędne informacje przesyłamy w załączniku. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o przesłanie zgłoszenia  (imię i nazwisko, wydział, rok oraz kierunku studiów) na adres: cooltutor@wn.uw.edu.pl. Serdecznie zapraszamy!

O kolejnych inicjatywach oraz wydarzeniach dla studentów będziemy informować wkrótce.

Łącząc serdeczne pozdrowienia, raz jeszcze życzymy Państwu samych sukcesów w rozpoczynającym się semestrze.

Monika Kostro

Prodziekan ds. studenckich 

w imieniu Zespołu Dziekańskiego Wydziału Neofilologii UW