Praktyczna Nauka Języka

Praktyczna Nauka Języka


PNJA

I-II rok

Na przedmioty w ramach Praktycznej Nauki Języka Angielskiego (Practical English) rejestrują się Państwo zgodnie z podziałem przedstawionym w programie studiów, tzn. na tyle przedmiotów, ile wymaga program danego semestru.
Jest to ważne ze względu na liczbę grup, a tym samym miejsc, planowanych w IA na dany rok akademicki.

Z przedmiotów PNJA można być zwolnionym przy zdanym egzaminie C1. Więcej informacji w zakładce Rejestracja na zajęcia.


Na pozostałe zajęcia PNJ w  innych instytutach rejestrują się Państwo zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w planie zajęć.


 

 

 

 

globe-110774_1280