Rada Dydaktyczna SFK

Skład Rady Dydaktycznej SFK:

Przewodniczący- dr Dariusz Zembrzuski

Wice-przewodniczący- dr Marcin Kołakowski

Sekretarz- mgr Jakub Koral (doktorant)

Członek Rady- dr hab. Marcin Klik

Członek Rady- dr hab. Michał Jamiołkowski

Członek Rady- dr Patrycja Stasiak

Członek Rady- dr Bartosz Lutostański

Stały gość na RD- p. Nina Wasilewska (Samorząd Studentów UW, studentka SFK)

Stały gość na RD- p. Magdalena Frydrych (Studentka SFK)

Uchwały z roku 2022

Uchwały z roku 2021

Uchwały z roku 2o2o