Rejestracja na zajęcia

Uwarunkowania ogólne:

a) Zanim Państwo przystąpią do rejestracji, otrzymają Państwo zbiorczy plan studiów na stronie SFK. Proszę ułożyć siatkę zajęć zgodnie ze wskazaniami podanymi w planie studiów i wysłać ją do Tutor SFK, dr Marty Wojakowskiej. Pani Doktor pomoże Państwu zweryfikować czy ułożony plan jest zgodny z programem studiów.

b) Jeśli nie powiodła się rejestracja na zajęcia w turze I, proszę spróbować swoich sił w turze II. Ważne jest, żeby niezwłocznie po zakończeniu drugiej tury skontaktować się z Kierownikiem Studiów i poinformować o prośbach rejestracyjnych. Zazwyczaj po ostatniej turze następnego dnia rozpoczyna się rejestracja ręczna i sekretariaty powinny wtedy wiedzieć od razu, jak przeorganizować grupy.

Jeśli nie powiodła się Państwu rejestracja w I turze, proszę się wstrzymać z szybkim wysyłaniem próśb rejestracyjnych, gdyż sekretariaty nie mogą nikogo dopisywać przed zakończeniem tur.

Uwarunkowania instytutowe:

1) Anglistyka

Studenci, którzy zarejestrowali się na jakieś przedmioty omyłkowo np. pomylili grupy czy godziny, proszeni są uprzejmie o wyrejestrowanie się z tych zajęć w czasie trwania tury. Potem będzie łatwiej sekretariatowi dopisać Państwa do danej grupy.

2) Germanistyka:

Przedmiot wybieralny na germanistyce z danej kategorii można brać teoretycznie tylko jeden raz (np. tylko jeden Przedmiot wybieralny III). Można anulować ten ogranicznik, ale należy zgłosić do Kierownika studiów takie zapotrzebowanie.

3) Romanistyka:

W ramach jednego semestru mogą się Państwo zarejestrować na maks. 3 konwersatoria. Jeśli potrzeba Państwu więcej takich zajęć, bardzo proszę o zgłoszenie tego zapotrzebowania do Kierownika studiów.

4) Italianistyka

Mogą się Państwo rejestrować tylko na jedne zajęcia w ramach konkretnego modułu tematycznego. Na przykład nie można jednocześnie się rejestrować na Literaturę włoskiego renesansu i na Kobietę w epoce renesansu i baroku.

5) Lektoraty

a) Lektoraty na semestr letni przechodzą automatycznie z semestru zimowego, choć zawsze się proszę upewnić w USOS, czy mają Państwo oczekiwane zajęcia w planie zajęć. Poza tym lektoraty w semestrze letnim odbywają się w tych samych terminach co lektoraty w semestrze zimowym.

b) Przy zapisie na II rok lektoratu wymagany jest test poziomujący. Po jego zaliczeniu można się rejestrować na poziom średnio zaawansowany.

6) OGUNy

Jako takie zajęcia można wybrać coś z oferty innych wydziałów. Względnie możliwym jest zapisanie się na OGUN na Neofilologii, pod warunkiem że zajęcia nie są powiązane z żadną ze specjalności wybranych przez Studenta. Przykładowo, jeśli ktoś studiuje na Anglistyce, Germanistyce i Hispanistyce, może pójść na OGUN na Romanistykę. Dodatkowo, jest możliwość, aby wybrać przedmiot w ramach OGUN, który pochodzi z rodzimej dla Państwa jednostki. Warunek jest taki, aby był to kurs odległy od studiowanej przez Państwa tematyki. Przykładowo, może to być Kultura i język kraju Basków jeśli ktoś studiuje na Hispanistyce. W takim wypadku koniecznie proszę napisać podanie do Kierownika Studiów o uznanie przedmiotu z rodzimej jednostki jako OGUN.

Terminarz rejestracji na semestr zimowy 2022/2023:

 

 

 

 

 

 

 

 

Anglistyka I rok  literatura angielska ćwiczenia 20.12.2022 19:00 – 23.12.2022 23:59
II rok PNJA 20.12.2022 19:10 – 22.12.2022 23:59
I rok EAAD 20.12.2022 19:15 – 23.12.2022 23:59
kursy 19.12.2022 19:30 – 22.12.2022 23:59
Romanistyka I  i II rok  PNJF 13.12.2022 21:00 – 10.01.2023 23:59
konwersatoria 15.12.2022 21:00 – 10.01.2023 23:59
Iberystyka I i II rok PNJH i Literatura Am. Łacińskiej 19.12.2022 20:00 – 22.12.2022 23:59
niektóre fakultety 19.12.2022 20:30 – 22.12.2022 23:59
Italianistyka I rok i wszystkie rejestracje 17.12.2022 21:00 – 31.12.2022 21:00
Germanistyka I rok 05.12.2022 20:00 – 16.12.2022 23:59
SFK I i II rok 22.12.2022 08:00 – 23.12.2022 23:59
OGUN ścisłe 05.12.2022 21:00 – 30.12.2022 23:59
humanistyczne 06.12.2022 21:00 – 30.12.2022 23:59
społeczne 08.12.2022 21:00 – 30.12.2022 23:59
WF 30.01.2023 21:00 – 07.02.2023 23:59

 

Symulacje planu dla I semestru I roku:

angielsko-niemiecka              angielsko-francuska              angielsko-włoska

angielsko-hiszpańska podst.              angielsko-hiszpańska zaawans.

niemiecko-włoska              niemiecko-hiszpańska              francusko-włoska              francusko-hiszpańska