Rejestracja na zajęcia

Uwarunkowania ogólne:

a) Zanim Państwo przystąpią do rejestracji, otrzymają Państwo zbiorczy plan studiów na stronie SFK. Proszę ułożyć siatkę zajęć zgodnie ze wskazaniami podanymi w planie studiów i wysłać ją do Tutor SFK, dr Marty Wojakowskiej. Pani Doktor pomoże Państwu zweryfikować czy ułożony plan jest zgodny z programem studiów.

b) Jeśli nie powiodła się rejestracja na zajęcia w turze I, proszę spróbować swoich sił w turze II. Ważne jest, żeby niezwłocznie po zakończeniu drugiej tury skontaktować się z Kierownikiem Studiów i poinformować o prośbach rejestracyjnych. Zazwyczaj po ostatniej turze następnego dnia rozpoczyna się rejestracja ręczna i sekretariaty powinny wtedy wiedzieć od razu, jak przeorganizować grupy.

Jeśli nie powiodła się Państwu rejestracja w I turze, proszę się wstrzymać z szybkim wysyłaniem próśb rejestracyjnych, gdyż sekretariaty nie mogą nikogo dopisywać przed zakończeniem tur.

Uwarunkowania instytutowe:

1) Anglistyka

a) Studenci, którzy zarejestrowali się na jakieś przedmioty omyłkowo np. pomylili grupy czy godziny, proszeni są uprzejmie o wyrejestrowanie się z tych zajęć w czasie trwania tury. Potem będzie łatwiej sekretariatowi dopisać Państwa do danej grupy.

b) W ofercie anglistycznej są 2 specjalizacje: brytyjska i amerykańska. Mogą Państwo wybrać tylko jedną i konsekwentnie brać tylko przedmioty, które do niej przynależą. Odstępstwa od tej zasady są tylko możliwe po uzyskaniu zgody od Kierownika Studiów.

2) Germanistyka:

a) Studenci ze specjalnością niemiecką (program 2019) zobowiązani są w ramach modułu do wyrobienia w toku studiów następujących kursów: Historia Niemiec, Kultura i sztuka w krajach niemieckojęzycznych, Literatura niemieckojęzyczna. Na każdym roku należy wybrać sobie co najmniej 1 z tych przedmiotów. WAŻNE: każdy z tych przedmiotów ma dwa semestry. Państwo w danym roku muszą wybrać sobie dany przedmiot zarówno w semestrze zimowym jak i letnim.

b) Rejestracja na większość przedmiotów germanistycznych odbywa się w czerwcu, natomiast następujące przedmioty (z racji należenia do oferty I roku Germanistyki) są dostępne dopiero w październikowej turze: Krajoznawstwo niemieckiego obszaru językowego oraz Historia literatury niemieckojęzycznej.

c) Przedmiot wybieralny na germanistyce z danej kategorii można brać teoretycznie tylko jeden raz (np. tylko jeden Przedmiot wybieralny III). Można anulować ten ogranicznik, ale należy zgłosić do Kierownika studiów takie zapotrzebowanie.

3) Romanistyka:

a. Studenci ze specjalnością francuską zobowiązani są w ramach modułu do wyrobienia w toku studiów następującego kursu Historia i Kultura Francji. Mogą to zrobić na II lub na III roku.

b. Studenci mogą uczęszczać na kursy prowadzone po francusku z oferty II i III roku romanistyki. Warunkowo, mogą wybierać też kursy z I roku romanistyki po uprzednim uzgodnieniu tematu z Kierownikiem Studiów SFK.

c. W ramach jednego semestru mogą się Państwo zarejestrować na maks. 3 konwersatoria. Jeśli potrzeba Państwu więcej takich zajęć, bardzo proszę o zgłoszenie tego zapotrzebowania do Kierownika studiów.

4) Iberystyka

Rejestracja na większość przedmiotów iberystycznych odbywa się w czerwcu, natomiast niektóre przedmioty (z racji należenia do oferty I roku Iberystyki) są dostępne dopiero we wrześniowo-październikowej turze np. Wiedza o literaturze krajów hiszpańskiego obszaru językowego realizowana w ramach metodologii badań.

5) Italianistyka

Mogą się Państwo rejestrować tylko na jedne zajęcia w ramach konkretnego modułu tematycznego. Na przykład nie można jednocześnie się rejestrować na Literaturę włoskiego renesansu i na Kobietę w epoce renesansu i baroku.

6) Lektoraty

a) Na I i II roku obowiązują Państwa na specjalności C lektoraty żetonowe. Trzeba je brać z oferty Wydziału Neofilologii, aby były honorowane. Na III już nie ma takich lektoratów, a specjalne PNJ oferowane przez jednostki. Italianistyka oferuje dedykowany SFK kurs ponad średnio zaawansowany języka włoskiego. Hispanistyka oferuje Praktyczną Naukę Języka Hiszpańskiego III do celów filologicznych, a Portugalistyka zaprasza na pełen wymiar PNJP II w odpowiednim wariancie języka: europejskim bądź brazylisjkim.

b) Lektoraty na semestr letni przechodzą automatycznie z semestru zimowego, choć zawsze się proszę upewnić w USOS, czy mają Państwo oczekiwane zajęcia w planie zajęć. Poza tym lektoraty w semestrze letnim odbywają się w tych samych terminach co lektoraty w semestrze zimowym.

c) Przy zapisie na II rok lektoratu wymagany jest test poziomujący. Po jego zaliczeniu można się rejestrować na poziom średnio zaawansowany.

7) Przedmioty wybieralne

W programie 2019 na IV roku należy brać przedmioty w specjalnści C wyłącznie w języku docelowym np. zajęcia o literaturze i kulturze włoskiej tylko po włosku.

8)OGUNy

Jako takie zajęcia można wybrać coś z oferty innych wydziałów. Względnie możliwym jest zapisanie się na OGUN na Neofilologii, pod warunkiem że zajęcia nie są powiązane z żadną ze specjalności wybranych przez Studenta. Przykładowo, jeśli ktoś studiuje na Anglistyce, Germanistyce i Hispanistyce, może pójść na OGUN na Romanistykę. Dodatkowo, jest możliwość, aby wybrać przedmiot w ramach OGUN, który pochodzi z rodzimej dla Państwa jednostki. Warunek jest taki, aby był to kurs odległy od studiowanej przez Państwa tematyki. Przykładowo, może to być Kultura i język kraju Basków jeśli ktoś studiuje na Hispanistyce. W takim wypadku koniecznie proszę napisać podanie do Kierownika Studiów o uznanie przedmiotu z rodzimej jednostki jako OGUN.

Terminarz rejestracji na semestr zimowy 2022/2023:

 

 

Anglistyka II rok (PNJA) 13.06.2022  19:30 – 30.06.2022  23:59
IV rok  seminaria 13.06.2022  19:45 – 30.06.2022  23:59
kursy 20.06.2022 20:00 – 30.06.2022 23:59
Romanistyka I rok 29.09.2022  21:00 – 21.10.2022  23:59
II rok (PNJF) 13.06.2022  21:00  –  30.06.2022  23:59
konwersatoria 14.06.2022 21:00 – 30.06.2022 23:59
Iberystyka II i IV rok 26.06.2022 09:00 – 03.07.2022 23:59
2. tura 26.09.2022 09:00 – 06.10.2022 23:59
Italianistyka II i IV rok 10.06.2022 21:00 – 30.06.2022 23:59
Germanistyka II  i IV rok 13.06.2022 20:59 – 20.06.2022 23:59
SFK II rok 15.06.2022 09:00 – 17.06.2022 23:59