Samorząd studencki

Na Wydziale Neofilologii obowiązuje jeden Samorząd Studentów, do którego powoływani są studenci z poszczególnych kierunków.

Z SFK reprezentantem jest P. Nina Wasilewska. Do niej należy zgłaszać wszelkie sprawy dotyczące inicjatyw studenckich (konferencje, warsztaty, imprezy). Jednocześnie P. Nina jest stałym gościem w Radzie Dydaktycznej SFK, więc Państwa stanowisko zostanie zaprezentowane Radzie.

Adres: n.wasilewsk2@student.uw.edu.pl

Dodatkowo stałym gościem na Radzie jest P. Magdalena Frydrych. Jej też można zgłaszać wnioski.

Adres: m.frydrych9@student.uw.edu.pl