Ważne informacje dla studentów I stopnia


Ważne: informacje zamieszczone poniżej są w dużej mierze relewantne tylko dla studentów, którzy zaczęli studia w roku 2019/2020.

Literatura amerykańska

Na I roku studenci specjalizacji amerykańskiej realizują zajęcia z literatury amerykańskiej (ćwiczenia) w semestrze zimowym, a w semestrze letnim wybierają kurs za 4 ECTS.

Kursy oznaczone są kodem 3301-LA.


WF

Studenci mają obowiązek zaliczenia 4 semestrów wychowania fizycznego do końca II roku. Więcej informacji – strona Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW.


Kursy

Na IV roku zapisują się Państwo na wybrane seminaria i kursy: Kursy A i B.


Rozliczenie roku

W terminie podanym dla studentów Instytutu Anglistyki do sekretariatu należy przynieść Kartę Przebiegu Studiów (z USOSweba) z wydrukowanymi ocenami.
UWAGA: warunkiem wydrukowania karty jest odpowiednie podpięcie przedmiotów.
Dodatkowo, studenci I roku I stopnia mają obowiązkowo dostarczyć zaświadczenie o ukończonym szkoleniu bibliotecznym.