Wykładowcy

Na kadrę SFK składają się pracownicy naukowo-dydaktyczni 5 jednostek. Każdy pracownik jest przyporządkowany do jednej z jednostek. Po naciśnięciu na daną jednostkę, zostaną Państwo przekierowani do strony z listą wykładowców z danego instytutu. Dodatkowo mają Państwo podane linki do stron z dyżurami oraz odwoływanymi zajęciami.